با توجه به آنکه فاکتور سفارشات درخواستی از سایت اینترنتی در همان روز ثبت سفارش اینترنتی چاپ و به کارخانه و انبار ارسال میشوند نیاز به توضیج موارد مهمی است که باید در نظر گرفته شود. با توجه به ارسال فاکتورهای چاپ شده به صورت گروهی و اینکه بعد از مرحله سفارش شما این فاکتورها طی چند مرحله برای ارسال از طریق پست به انبار کارخانه خواهند رسید و آمار کلی و هماهنگی های لازم کاملا انجام می‌شود، متاسفانه امکان لغو سفارش وجود ندارد و به همین دلیل از هموطنان عزیز تقاضا داریم در خریدهای خود دقت کافی را انجام دهند تا مشکلی در ارسال فاکتورها بوجود نیاید.