قطعی موقت خطوط تلفن شرکت بدلیل نقص فنی در مخابرات

قطعی موقت خطوط تلفن شرکت بدلیل نقص فنی در مخابرات

شرکت و کارخانه جی ال ایکس

قطعی موقت خطوط تلفن شرکت بدلیل نقص فنی در مخابرات

ادامه مطلب...
تعطیلی کارخانه مورخ یکشنبه نهم اردیبهشت ماه

تعطیلی کارخانه مورخ یکشنبه نهم اردیبهشت ماه

اخبار جی ال ایکس

تعطیلی کارخانه مورخ یکشنبه نهم اردیبهشت ماه

ادامه مطلب...
تاریخ فعالیت مجدد کارخانه و ارسال بسته های پستی

تاریخ فعالیت مجدد کارخانه و ارسال بسته های پستی

شرکت و کارخانه جی ال ایکس

تاریخ فعالیت مجدد کارخانه و ارسال بسته های پستی

ادامه مطلب...
قطعی موقت خطوط تلفن شرکت بدلیل نقص فنی در مخابرات

قطعی موقت خطوط تلفن شرکت بدلیل نقص فنی در مخابرات

اخبار جی ال ایکس

قطعی موقت خطوط تلفن شرکت بدلیل نقص فنی در مخابرات

ادامه مطلب...
عدم ارسال گوشی به کارخانه از تاریخ 20 اسفندماه

عدم ارسال گوشی به کارخانه از تاریخ 20 اسفندماه

شرکت و کارخانه جی ال ایکس

عدم ارسال گوشی به کارخانه از تاریخ 20 اسفندماه

ادامه مطلب...
قطعی موقت خطوط تلفن شرکت بدلیل نقص فنی در مخابرات

قطعی موقت خطوط تلفن شرکت بدلیل نقص فنی در مخابرات

اخبار جی ال ایکس

قطعی موقت خطوط تلفن شرکت بدلیل نقص فنی در مخابرات

ادامه مطلب...
قطعی موقت خطوط تلفن شرکت بدلیل نقص فنی در مخابرات

قطعی موقت خطوط تلفن شرکت بدلیل نقص فنی در مخابرات

اخبار جی ال ایکس

قطعی موقت خطوط تلفن شرکت بدلیل نقص فنی در مخابرات

ادامه مطلب...
تعطیلی کارخانه مورخ سه‌شنبه هفدهم مردادماه

تعطیلی کارخانه مورخ سه‌شنبه هفدهم مردادماه

شرکت و کارخانه جی ال ایکس

تعطیلی کارخانه مورخ سه‌شنبه هفدهم مردادماه

ادامه مطلب...
ارتباط با واحدهای کارخانه
تعطیلی کارخانه از تاریخ شنبه تا دوشنبه مورخ ۱۵ الی ۱۷ مرداد ماه

تعطیلی کارخانه از تاریخ شنبه تا دوشنبه مورخ ۱۵ الی ۱۷ مرداد ماه

اخبار جی ال ایکس

تعطیلی کارخانه از تاریخ شنبه تا دوشنبه مورخ ۱۵ الی ۱۷ مرداد ماه

ادامه مطلب...