Ram Reader

Ram Reader

Ram Reader

Ram Reader

  • تعداد ورودي: 6 ورودي
  • کارت‌هاي حافظه‌ي قابل پشتيباني, SD, M2, Micro SD, MiniSD Pro
  • چراغ LED

مایلید در نظرسنجی جی‌ال‌ایکس شرکت نمایید؟