کابل شارژ 1 متری میکرو

Android Cable

کابل شارژ 1 متری میکرو

Android Cable

انتخاب رنگ

مشخصات کلی مشخصات کلی
  • سایر موارد

    مناسب برای شارژ وانتقال اطلاعات/مقاوم دربرابرگره خوردن وپیچیدن پشتیبانی از شارژ سریع 2.1امپر

مشخصات عملکرد مشخصات عملکرد
  • سایر موارد

    مناسب برای شارژ وانتقال اطلاعات/مقاوم دربرابرگره خوردن وپیچیدن پشتیبانی از شارژ سریع 2.1امپر