قاب گوشی ماد (G6)

G6 Bumper

قاب گوشی ماد (G6)

G6 Bumper

  • ساختار براق
  • پوشش کلی
  • درب قابل تعویض
  • جنس آلومینیوم

مایلید در نظرسنجی جی‌ال‌ایکس شرکت نمایید؟