برای ثبت سفارش جنرال‌لوکس شاهین 3 کلیک کنید

ضد خش خود ترمیم آریا

Aria Glass

ضد خش خود ترمیم آریا

Aria Glass

ضد خش و محافظ صفحه نمایش
پوشش کامل صفحه نمایش حتی در قسمتهایی که دارای لبه و انحناء می باشند
دارای ویژگی خود ترمیمی ( بدین صورت که باایجاد خش های سطحی ، جمع
شده و ترمیم در قسمت خش گرفته صورت میگیرد )جنس : TPU
ضد حباب گرفتگی
ضد خراشیدگی
ضخامت : 0.18 mm
ANTI UVIضد اشعه ماورابنفش

مایلید در نظرسنجی جی‌ال‌ایکس شرکت نمایید؟