برای ثبت سفارش جنرال‌لوکس شاهین 3 کلیک کنید

تخفیف 200,000 تومان
تبلت جی‌‌ال‌ایکس F8
تخفیف 150,000 تومان
تبلت جی‌‌ال‌ایکس F2
تخفیف 50,000 تومان
تبلت جی‌‌ال‌ایکس F8+