جی‌ال‌ایکس      دسته بندی
محصولات GLX
بازگشت
جی‌ال‌ایکس C6000
جی‌ال‌ایکس C6000
دوسیم‌کارت
برد 1 کیلومتر شهری
برد 3 کیلومتر برون شهری
استفاده به عنوان پاوربانک
چراغ قوه بسیاری قوی
جی‌ال‌ایکس LPD1
جی‌ال‌ایکس LPD1
دوسیم‌کارت
برد 500 متری
استفاده به عنوان پاوربانک
چراغ قوه بسیاری قوی
جی‌ال‌ایکس F5
جی‌ال‌ایکس F5
دوسیم کارت
چراغ قوه
دکمه Sos
دوربین
بلوتوث
جی‌ال‌ایکس F6
جی‌ال‌ایکس F6
دوسیم کارت
چراغ قوه
دکمه Sos
دوربین
بلوتوث
جی‌ال‌ایکس F7
جی‌ال‌ایکس F7
دوسیم کارت
دوربین
بلوتوث
چراغ قوه
جی‌ال‌ایکس N10
جی‌ال‌ایکس N10
دوسیم کارت
دوربین
بلوتوث
جی‌ال‌ایکس F4
جی‌ال‌ایکس F4
دوسیم کارت
دوربین
چراغ قوه
رادیو
بلوتوث