جی‌ال‌ایکس      شماره‌های تماس با شرکت

شماره‌های تماس با شرکت

واحد فروش اینترنتی: 06132925371-3

ساعت کاری واحد فروش اینترنتی : 09الی 13 ، 14الی17
 

واحد خدمات پس از فروش :

06153583231
06153583364
06153583362