قطعی موقت خطوط تلفن شرکت بدلیل نقص فنی در مخابرات

قطعی موقت خطوط تلفن شرکت بدلیل نقص فنی در مخابرات

اخبار جی ال ایکس

قطعی موقت خطوط تلفن شرکت بدلیل نقص فنی در مخابرات

ادامه مطلب...
عید سعید قربان بر تمامی مسلمانان جهان تبریک و تهنیت باد

عید سعید قربان بر تمامی مسلمانان جهان تبریک و تهنیت باد

شرکت و کارخانه جی ال ایکس

عید سعید قربان بر تمامی مسلمانان جهان تبریک و تهنیت باد

ادامه مطلب...
قطعی موقت خطوط تلفن شرکت بدلیل نقص فنی در مخابرات

قطعی موقت خطوط تلفن شرکت بدلیل نقص فنی در مخابرات

اخبار جی ال ایکس

قطعی موقت خطوط تلفن شرکت بدلیل نقص فنی در مخابرات

ادامه مطلب...
سالروز رحلت امام خمینی (ره) بر عاشقانش تسلیت و تعزیت باد

سالروز رحلت امام خمینی (ره) بر عاشقانش تسلیت و تعزیت باد

اخبار جی ال ایکس

سالروز رحلت امام خمینی (ره) بر عاشقانش تسلیت و تعزیت باد

ادامه مطلب...
کارخانه در تاریخ دوم و سوم خردادماه تعطیل می‌باشد

کارخانه در تاریخ دوم و سوم خردادماه تعطیل می‌باشد

اخبار جی ال ایکس

کارخانه در تاریخ دوم و سوم خردادماه تعطیل می‌باشد

ادامه مطلب...
قطعی موقت خطوط تلفن شرکت بدلیل نقص فنی در مخابرات

قطعی موقت خطوط تلفن شرکت بدلیل نقص فنی در مخابرات

شرکت و کارخانه جی ال ایکس

قطعی موقت خطوط تلفن شرکت بدلیل نقص فنی در مخابرات

ادامه مطلب...
تعطیلی کارخانه مورخ یکشنبه نهم اردیبهشت ماه

تعطیلی کارخانه مورخ یکشنبه نهم اردیبهشت ماه

اخبار جی ال ایکس

تعطیلی کارخانه مورخ یکشنبه نهم اردیبهشت ماه

ادامه مطلب...
تاریخ فعالیت مجدد کارخانه و ارسال بسته های پستی

تاریخ فعالیت مجدد کارخانه و ارسال بسته های پستی

شرکت و کارخانه جی ال ایکس

تاریخ فعالیت مجدد کارخانه و ارسال بسته های پستی

ادامه مطلب...
قطعی موقت خطوط تلفن شرکت بدلیل نقص فنی در مخابرات

قطعی موقت خطوط تلفن شرکت بدلیل نقص فنی در مخابرات

اخبار جی ال ایکس

قطعی موقت خطوط تلفن شرکت بدلیل نقص فنی در مخابرات

ادامه مطلب...
عدم ارسال گوشی به کارخانه از تاریخ 20 اسفندماه

عدم ارسال گوشی به کارخانه از تاریخ 20 اسفندماه

شرکت و کارخانه جی ال ایکس

عدم ارسال گوشی به کارخانه از تاریخ 20 اسفندماه

ادامه مطلب...