آن دسته از دوستانی که گوشی جنرال لوکس شاهین3 را تحویل گرفته اند میتوانند از آنباکس یا بررسی گوشی در حد 15 ثانیه فیلم گرفته و برای ادمین اینستاگرام ارسال نمایند.

از بین دوستانی که ویدیو ارسال نمایند به قید قرعه هدایای نفیسی تقدیم خواهد شد.

glxphones@