ضمن تشکر از حسن انتخاب دوستداران جی ال ایکس ، به اطلاع می رساند درخواست های پیش خرید گوشی های ماد طبق وعده در موعد مقرر ارسال خواهد شد.