گوشی های ماد خریداری شده تا تاریخ 31 شهریور ماه به اداره پست تحویل داده شد، پس از ثبت در سیستم پست، پیامکی حاوی بارکد پستی 24رقمی جهت پیگیری مرسوله در سامانه پست، برای صاحبان بسته ارسال می گردد. جهت پیگیری وضعیت می توانید عضو کانال تلگرام شده و برای ادمین کانال تلگرام پیام ارسال فرمایید

@glxphones