ضمن تشکر از استقبال هم میهنان عزیزمان از خرید اینترنتی در مورد هزینه پستی که هنگام ثبت درخواست خرید، پرداخت می­گردد به استحضار می رساند هزینه حمل شامل هزینه بسته بندی /هزینه ارسال از کارخانه تا اداره پست و هزینه ارسال از اداره پست به درب منزل می باشد که صرف نظر از بعد مسافت مبلغی ثابت در نظر گرفته شده است . در صورتی که مشتری در یک فاکتور درخواست لوازم جانبی و گوشی داشته باشد، فقط هزینه ارسال گوشی یعنی 11000 تومان می بایست پرداخت نماید . در صورتی که مشتری بیش از دو گوشی سفارش دهد فقط هزینه ارسال دو گوشی یعنی 22000 تومان را پرداخت خواهد نمود.

ممکن است در مسافت های دور شرکت هزینه ه­ای بیشتر و در مسافتهای نزدیک تر هزینه ای کمتر پرداخت نماید .جهت سهولت حساب هزینه پستی مبلغ ثابتی  که همان یازده هزار تومان برای هر گوشی هوشمند و حداقل هزینه پستی هفت هزار تومان برای گوشی های کلاسیک  و غیره ، بدون توجه به بعد مسافت و هزینه های جانبی دیگر در نظر گرفته شده است . لذا استدعا داریم مشتریان عزیز با قبول هزینه حمل ثابت اقدام به خرید نمایند.

با سپاس از حسن انتخاب شما