همراهان همیشگی متاسفانه به دلیل بارندگی های اخیر خطوط تلفن دچار قطعی شده اند. درحال رفع مشکل هستیم از صبوری شما سپاسگزاریم