همراهان همیشگی باتوجه به تعویض کابل های خطوط تلفن ثابتِ خدمات پس از فروش،تمامی تلفن های کارخانه تا شنبه مورخ 28 تیر 1399 قطع میباشد. با تشکر از شکیبایی شما