همراهان همیشگی لطفا جهت مراجعه به نمایندگی های خدمات پس از فروش لطفا فقط طبق لیستی که در سایت glx.ir قید شده است تشریف ببرید و از مراجعه به فروشگاه هایی که اسامی آنها در لیست نمیباشد خودداری نمایید.