بازدید جناب آقای دکتر ستارهاشمی معاون محترم وزیرارتباطات و مدیران اپراتورهای همراه اول و ایرانسل از کارخانه جی ال ایکس در روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۰۸/۰۲