با قدر دانی از خرید و استقبال مناسب هموطنان عزیز از خرید گوشی G6، این گوشی تولید شده و مراحل تست نهایی گوشیها در حال سپری شدن است. سعی شده است تا میزان خطا و مشکلات را به شدت کاهش داد تارضایت مشتریان جلب شود و تفاوت در کیفیت کاملا برای استفاده کنندگان این گوشی احساس شود.

در حال حاضر تعداد کثیری از این گوشی با موفقیت تولید شده است اما مراحل تست فنی آن، بسته بندی و پست آنها حدود دو هفته زمان خواهد برد که شرکت این تعهد را برخود واجب میداند که گوشی ها در اردیبهشت ماه تحویل داده شوند و هفته آخر اردیبهشت ماه (روزهای- 27، 28، 29، 30 و 31 اردیبهشت) گوشی ها به کاربرانی که تا تاریخ 7 فرودین گوشی خود را پیش خرید کرده اند ارسال خواهد شد. امیدواریم کیفیت این گوشی برای شما ملموس باشد تا از انتخاب خود راضی بوده و ما را در ادامه مسیر نیز همراهمی نمایید.