Sar گوشی های GLX و  تایید نمونه محصولات GLX توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطی و رادیویی

SAR چیست : 

SAR ( نرخ مخصوص جذب تلفن همراه) معیاری برای اندازه گیری جذب میزان انرژی فرکانس رادیویی توسط بدن انسان زمانی که از تلفن همراه استفاده میکند.

همه تلفن همراه از خود امواج رادیویی (RF) ساطع میکند و انرژی این امواج ر اساس مدلهای مختلف گوشی تلفن همراه متفاوت است.

 

استاندارد SAR جهانی  

این معیار با وات بر کیلوگرم اندازه گیری میشود. یک تلفن همراه برای اینکه بتواند در ایالات متحده آمریکا و کانادا مجوز دریافت کند نباید سطح سار آن از 1/6 وات بر کیلوگرم تجاوز کند . این میزان در اروپا 2وات بر کیلوگرم است 

 

نکته مهم : سار هرگز نمیتواند مبنای مقایسه تلفن های مختلف قرار گیرد . این مقادیر توسط سازمانهای رگولاتری به خصوص FCC اندازه گیری میشوند تنها نشان دهنده این هستند که یک گوشی تلفن همراه در بدترین شرایط کاری که به لحاظ توان رادیویی تشطع سیگنال ، هنوز در حیطه استاندارد سازمانهای رگولاتوری قرار دارند . با توجه به اینکه هنوز میزان تاثیر سیگنال رادیویی بر بدن انسان ناشناخته است لذا نمیتون از میزان سار نتیجه گرفت که استفاده از یک گوشی تلفن همراه خاص ضرر کمتر یا بیشتری برای انسان دارند