جی‌ال‌ایکس      دسته بندی
GLX E51
GLX E51

299000 تومان

200000 تومان

General Lux P3
General Lux P3

299000 تومان

225000 تومان

GLX N8
GLX N8

199000 تومان

General Luxe 2690 Slim
General Luxe 2690 Slim

299000 تومان

235000 تومان

جی ال ایکس
GLX F2+
GLX F2+

غير متوفر

جی ال ایکس
GLX F8
GLX F8

غير متوفر

جی ال ایکس
General Lux P2
General Lux P2

غير متوفر

جی ال ایکس
GLX Power 3
GLX Power 3

غير متوفر

جی ال ایکس
GLX 1208
GLX 1208

غير متوفر

جی ال ایکس
GLX XPowerII
GLX XPowerII

غير متوفر

جی ال ایکس
GLX N10+
GLX N10+

غير متوفر

جی ال ایکس
GLX Banana
GLX Banana

غير متوفر

جی ال ایکس
GLX N10+
GLX N10+

غير متوفر

جی ال ایکس
GLX LPD1
GLX LPD1

غير متوفر

جی ال ایکس
GLX C6000
GLX C6000

غير متوفر

جی ال ایکس
GLX F6
GLX F6

غير متوفر

جی ال ایکس
GLX F5
GLX F5

غير متوفر

جی ال ایکس
GLX F7
GLX F7

غير متوفر

جی ال ایکس
GLX 2690 mni
GLX 2690 mni

غير متوفر

جی ال ایکس
GLX N10
GLX N10

غير متوفر

جی ال ایکس
جی‌ال‌ایکس F4
جی‌ال‌ایکس F4

غير متوفر

جی ال ایکس
GLX B8
GLX B8

غير متوفر

جی ال ایکس
GLX F1
GLX F1

غير متوفر